Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Blokkdemokrati

Beslutningsprosess og gjennomføring av prosjekter/vedlikehold i EBS

Publisert 13-09-2017

Hver av blokkene i sameiet skal sørge for å ha en blokktillitsvalgt. Den blokktillitsvalgte er ansvarlig for avholdelse av jevnlige blokkmøter, der beboere gis mulighet for å komme med ønsker og innspill, blant annet til vedlikehold og prosjekter knyttet til blokkene.

Blokktillitsvalgte tar deretter opp ønskene og innspillene fra de enkelte blokkene opp på det årlige tillitsmannsmøtet, der styret og driften registrerer behov og ønsker i sameiet. Basert på dette, foretar styret en vurdering og fastsetter en årlig fremdriftsplan i samråd med driftsteamet.

Beboerne bes derfor om å bruke dette systemet aktivt, slik at ønsker og behov synliggjøres så tidlig som mulig, og kan hensyntas ved fastsettelse av vedlikeholdsplaner og budsjett. Ønsker/behov som sendes inn utenfor dette systemet, kan ikke påregnes å bli prioritert, med mindre det er tiltak av akutt art.

Beslutningsprosess og gjennomføring av prosjekter/vedlikehold i EBS

Publisert 13-09-2017

Hver av blokkene i sameiet skal sørge for å ha en blokktillitsvalgt. Den blokktillitsvalgte er ansvarlig for avholdelse av jevnlige blokkmøter, der beboere gis mulighet for å komme med ønsker og innspill, blant annet til vedlikehold og prosjekter knyttet til blokkene.

Blokktillitsvalgte tar deretter opp ønskene og innspillene fra de enkelte blokkene opp på det årlige tillitsmannsmøtet, der styret og driften registrerer behov og ønsker i sameiet. Basert på dette, foretar styret en vurdering og fastsetter en årlig fremdriftsplan i samråd med driftsteamet.

Beboerne bes derfor om å bruke dette systemet aktivt, slik at ønsker og behov synliggjøres så tidlig som mulig, og kan hensyntas ved fastsettelse av vedlikeholdsplaner og budsjett. Ønsker/behov som sendes inn utenfor dette systemet, kan ikke påregnes å bli prioritert, med mindre det er tiltak av akutt art.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Eiksveien 58
1361 Østerås