Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Vaskeri

Vaskeriordningen i EBS

Publisert 13-09-2017

Sameiet har per 2024 to fungerende vaskerier, som kan benyttes ved tegning av vaskeriabonnement. Kontakt styret eller driftsansvarlig for ytterligere informasjon om vaskeriavtale. Prisen vil høsten 2023 settes til 1300 kr per år.

Regelverket for brukerne av vaskeriene er for øvrig som følger:

 1. Vasketiden er mandag-fredag kl. 08.00 til kl. 21.00. Lørdag kan det vaskes mellom kl. 10.00  og 18.00. Utenom disse tidene er enhver bruk av maskiner samt vanntapping ikke tillat.
   
 2. I hver vaskekjeller er det  satt opp en timeplan for vasketider. Alle maskinene kan disponeres i vasketiden. den som ønsker å vaske må bestille tid her.
   
 3. Dersom vedkommende som har planlagt vasking ikke innfinner seg i vaskeriet innen en time etter vaskeperiodens start, kan annen bruker utenom tur benytte vaskeriet resten av perioden.
   
 4. Nytt tørkerom kan nyttes inntil en time etter at vaskeperioden er avsluttet. Følg egen instruks for bruk av tørkerommet som er oppslått på døra til tørkerommet. Vaskemaskiner og nytt tørkerom skal behandles med forsiktighet og i samsvar med de oppslåtte instrukser og rettledninger som enhver bruker av vaskeriet plikter å gjøre seg kjent med. Maskiner skal rengjøres etter bruk. Tørketrommel rengjøres og all lo fjernes etter bruk.
   
 5. For vaskemaskiner med mulighet for valg av vaskeprogram gjelder spesielt at vaskeprogrammet ikke avbrytes før programmet er fullført dette for å unngå evt. komplikasjoner.
 6.  Det er ikke tillat å la barn eller uvedkommende oppholde seg i vaskeriet.  Sørg for at dette ikke skjer ved at inngangsdøren alltid holdes låst.
 7.  Lys skal slås av når vaskeriet forlates.
   
 8. Vaskeriet skal rengjøres ved spyling daglig etter bruk.Vaskeriet må  også brukes slik at ulemper ikke oppstår hverken for vaskerommet eller for andre brukere. Ta hensyn !
   
 9.   For øvrig gjelder at oppslag fra driftsansvarlig/styret følges.     
For øvrig vises det til ordensreglene og øvrige brukervilkår som er oppslått.

Vaskeriordningen i EBS

Publisert 13-09-2017

Sameiet har per 2024 to fungerende vaskerier, som kan benyttes ved tegning av vaskeriabonnement. Kontakt styret eller driftsansvarlig for ytterligere informasjon om vaskeriavtale. Prisen vil høsten 2023 settes til 1300 kr per år.

Regelverket for brukerne av vaskeriene er for øvrig som følger:

 1. Vasketiden er mandag-fredag kl. 08.00 til kl. 21.00. Lørdag kan det vaskes mellom kl. 10.00  og 18.00. Utenom disse tidene er enhver bruk av maskiner samt vanntapping ikke tillat.
   
 2. I hver vaskekjeller er det  satt opp en timeplan for vasketider. Alle maskinene kan disponeres i vasketiden. den som ønsker å vaske må bestille tid her.
   
 3. Dersom vedkommende som har planlagt vasking ikke innfinner seg i vaskeriet innen en time etter vaskeperiodens start, kan annen bruker utenom tur benytte vaskeriet resten av perioden.
   
 4. Nytt tørkerom kan nyttes inntil en time etter at vaskeperioden er avsluttet. Følg egen instruks for bruk av tørkerommet som er oppslått på døra til tørkerommet. Vaskemaskiner og nytt tørkerom skal behandles med forsiktighet og i samsvar med de oppslåtte instrukser og rettledninger som enhver bruker av vaskeriet plikter å gjøre seg kjent med. Maskiner skal rengjøres etter bruk. Tørketrommel rengjøres og all lo fjernes etter bruk.
   
 5. For vaskemaskiner med mulighet for valg av vaskeprogram gjelder spesielt at vaskeprogrammet ikke avbrytes før programmet er fullført dette for å unngå evt. komplikasjoner.
 6.  Det er ikke tillat å la barn eller uvedkommende oppholde seg i vaskeriet.  Sørg for at dette ikke skjer ved at inngangsdøren alltid holdes låst.
 7.  Lys skal slås av når vaskeriet forlates.
   
 8. Vaskeriet skal rengjøres ved spyling daglig etter bruk.Vaskeriet må  også brukes slik at ulemper ikke oppstår hverken for vaskerommet eller for andre brukere. Ta hensyn !
   
 9.   For øvrig gjelder at oppslag fra driftsansvarlig/styret følges.     
For øvrig vises det til ordensreglene og øvrige brukervilkår som er oppslått.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Eiksveien 58
1361 Østerås