Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
Spørsmål og kommentarer til innkallingen til årsmøte for Eiksmarka Boligsameie
Publisert 18.06.2020

Styret har mottatt følgende innspill til sakspapirene til årsmøte i EBS, og ønsker med dette å komme med  mer utfyllende informasjon.

Innspill 1 til sak 6.1 Ordensreglene knyttet til fellesareal:
Vi har hatt et svært sosialt og trivelig miljø i alle år. Beboere har vært i alle aldersgrupper med ulike behov. Eiere med normal livsførsel trenger romslighet, omsorg og hjelpsomhet. En firkantet holdning fører til det motsatte av trivsel. Som eier av ytre rom skal de kunne benyttes ved behov som tidligere uten tillatelse fra formann. Vi er ikke leietakere men sameiere.

Vennlig hilsen
Aslaug Båtstø

Svar fra styret:
For fellesskapets orden og trivsel er det av avgjørende betydning at det ikke lagres/hensettes diverse på fellesarealer. Dersom det for en meget kort og tidsavgrenset periode er nødvendig, må dette være i forståelse med de andre beboerne i blokken samt styret. Styret gir derfor sin støtte til forslaget fra Lindrupsen.

Innspill 2 til sak 9.2:
Saker som hører hjemme på dagsordenen har dere gjemt under 9.2 Planlagt vesentlig vedlikehold og tiltak 2020. Dette er helt uakseptabelt. De MÅ settes på dagsordenen og la eierne stemme over. I tillegg har dere kastet sammen saker som må behandles hver for seg. Man kan være for opprydding, eksempelvis fjerning av berberisrøtter i skråningen nedenfor 62, men synes at det ikke skal forandres eller brukes noe særlig penger på de resterende skråningene; 60, 68 og 80. 

I tillegg har dere blandet lekeplassen sammen med skråningene. Lekeplassen MÅ være en separat sak. 

Lekeplassens område defineres til ikke å inkludere skråningen, flaten utenfor 68s vegg og resten av vår hage! Takk!

Jeg forbeholder meg retten til å komme med flere kommentarer og spørsmål videre.  

Hilsen Annette Berge 

Svar fra styret:

Til orientering så er punkt 9.1 og 9.2 i årsmeldingen styrets detaljer vedr. budsjettforslaget som skal behandles under dagsorden punkt 5. Budsjettet for 2020 er oppført i en egen kolonne i resultatregnskapet.

Det skilles klart mellom utbedringer av lekeplassen og generelt vedlikehold og drift knyttet til skråningene ved de nevnte blokkene. Når det gjelder lekeplassen, er en gruppe interesserte invitert til å komme med innspill som utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring.
Kostnaden ligger under konto 6603: Drift og vedlikehold utvendig anlegg. Dette er en sekkepost for diverse oppgraderinger og utvendige utbedringer.

Når det gjelder oppgradering og utbedring av skråningene vil dette gjøres med innspill fra blokkene og blokkens behov, jfr blokktillitsvalgte, i tillegg til frivillig innsats fra beboere i sameiet. 

Innspill 3 til sak 9.2 :
Vennligst vær mer opplysende hva "miljøpakke" innebærer ved E.80. 

Hva mener dere konkret med "tilpasning mot blokk-hjørne"? Og angi hvilket hjørne med himmelretninger. Takk!

Hilsen Annette Berge

Svar fra styret:
Miljøpakken skal sikre et godt miljø både utvendig og innvendig. I dette tilfellet er miljøpakken blant annet ment å sikre mot inntrenging av vann i E80, nedre hjørne ved blokken på inngangssiden.
Det skal også sikres god ferdsel slik at driften kan komme til komposthaugen med kjøretøy. Miljøpakken skal også gi bedre trivsel og det har kommet innspill fra fagpersoner i blokken ift. konkret løsning i denne saken.

------------------------------------


Det er nå åpnet for avstemning på sakene til årsmøte. Logg deg inn på vår hjemmeside: https://eiksmarkabs.no/
 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Eiksmarka

Søndag
11°C
Skyet
Mandag
9°C
Delvis skyet
Tirsdag
5°C
Regn
Værvarsel fra yr.no

Her er vi